Specijalna bolnica za internu medicinu

Specijalna bolnica za internu medicinu


Specijalna Bolnica za interne bolesti je noseći stub celokupnog sistema i ona pruža osnovu i sigurnost rada svim ostalim granama u okviru sistema.

Postoji od 2001.god i u njoj je moguće uraditi sve vrste ambulantno - polikliničkih pregleda iz oblasti opšte interne medicine kao i subspecijalističkih internističkih pregleda ( kardilogija, gastrologija, reumatologija, endokrinologija itd. ) kao i veliki broj konsultativnih pregleda iz internističke grupe : neurologija, psihijatrija, infektologija, radiologija i slično.

Takodje bolnica je osposobljena za sve vrste dijagnostičkih procedura koje koriste internistički bolesnici kao i bolesnici koji koriste usluge hirurške bolnice, oftalmologije ili im je samo potrebna brza i precizna dijagnostika. Bolnica vrlo cesto u svom novoizgradjenom objektu pruža i usluge jednodnevnog ispitivanja kao i modernog i efikasnog bolničkog lecenja. U okviru jednodnevnog ispitivanja pacijent dobije svu ciljanu i brzu dijagnostiku poćevši od kliničkog pregleda, ekg-a, kompletne laboratorijske dijagnostike, ultrazvuka i doplera, rendgen dijagnostike, endoskopskih procedura sve do multislajs skenera, biopsija, patohistoloških nalaza i sve to u roku od 24h.

Bolnička lečenja se realizuju u zavisnosti od težine pacijenata u stacionaru ili u jedinici poluintezivne nege ili u sobama na odelenju sa maksimalnim komforom ( klima, televizija, kanal po izboru... ). U bolnici radi troje internista, kao i veliki broj konsultanata.

1
7
8
12