fbpx

Glaukom

Šta je glaukom?

Glaukom je optička neuropatija koja se karateriše povišenim očnim pritiskom, kao i morfološkim i funkcionalnim oštećenjima očnog živca. Radi se o multifktorijalnoj bolesti, čije mnogobrojne uzroke treba uzeti u obzir prilikom postavljanja dijagnoze. Glaukom je još uvek jedan od vodećih uzroka slepila u svetu. Naziva se još i “tihi kradljivac vida” jer ne mora davati nikakve simptome a vodi u slepilo ako se ne otkrije na vreme i ne leči medikametozno ili hirurški. Ukoliko se otkrije pravovremeno bolest se može kontrolisati, zaustaviti dalja progresija i sprečiti nastanak slepila.

Dijagnostika glaukoma

Normalne vrednosti očnog pritiska su manje od 22 mm Hg. Ovo je granična vrednost ili “siva zona” koja zahteva detaljnije ispitivanje. Osobe sa pritiskom od 25 mmHg imaju 40 puta veću šansu za nastanak oštećenja očnog živca od onih osoba čiji pritisak iznosi 15 mmHg. Kod pacijenata kod kojih je izmeren povišeni očni pritisak neophodno je sprovesti dijagnostiku na glaukom. Ona podrazumeva:

  • Ispitivanje komornog ugla (Gonioskopija)
  • Dnevna kriva očnog pritiska
  • Merenje debljine rožnjače (Pahimetrija)
  • Kompjuterizovano vidno polje
  • Optička koherentna tomografija OCT, vidnog živca i žute mrlje (gde i poćinju najranije promene kod pacijenata sa sumnjom na glaukom)

Kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na glaukom se merenjem očnog pritiska, gonioskopijiom(pregled komornog ugla), kompjuterizovanim vidnim poljem i opičkom koheretnom tomografijom-OCT,  definitivno potvrđuje ili odbacuje postojanje glaukoma. Kod pacijenata sa već postavljenom dijagnozom glaukoma, ove dijagnsotičke metode su veoma bitne  za praćenje učinka medikamentozne terapije  ili obavljenih hirurških intervencija, zbog eventualne mogućnosti napredovanja bolesti.

Kada operisati glaukom?

Glaukom se operiše kada medikametozno  lečenje nije dovoljno za tog pacijenta, tj kada i pored kapi koje pacijent redovno stavlja, intraokularni pritisak i dalje ostaje visok i dovodi do daljeg oštećenja u vidnom polju i do pada vidne oštrine. Takođe, operacija je neophodna kada pacijent ima alergijsku reakciju na antiglaukomne kapi.

Vrste operacije glaukoma  

Klasična fistulizirajuća operacija– trabekulektomija, prilikom koje se prave posebni otvori u oku i formira filtarciono jastuče gde očna vodica može da otiče i na taj način se snižava očni pritisak.

Operacija glaukoma sa ugradnjom EX-press drenažnog implanta (translimbalni, sastavljen od nerđajučeg čelika), koji obezbeđuje efikasnije sniženje očnog pritiska i dugotrajnu efikasnost

Kod manje uznapredovalih glauckma, preporučuje se mikroinvazivna operacija sa ugradnjom implanta-MIGS.

Odluku o vrsti operacije donosi lekar u dogovoru sa pacijentom, a sve u zavisnosti od stepena oštećenja na očnom živcu, tj stepena unapredovalosti glaukoma.

Kod nekih pacijenata koji imaju i kataraktu i glaukom, preporučuje se i kombinovana operacija glaukoma i katarakte, kada se tokom jedne itervencije rade dva hirurška zahvata, i operacija glaukoma i operacija katarakte.

Anestezija

Glaukom  se operiše u lokalnoj anesteziji. Operacija je bezbolna i pacijent obično oseća samo nelagodnost i pritisak u oku. Anesteziolog može  malo da sedira pacijenta ali je on tokom celog trajanja operacije budan i može komunicirati sa osobljem u operacionoj sali.

Postoji mogućnost da se  operacije glaukoma  izuzetno rade i u opštoj anesteziji i to uglavnom  kod osoba kod kojih se ne može obezbediti dobra saradnja u toku operacije.

Kakav je vid  nakon operacije?

Važno je da pacijent koji operiše glaukom zna da se nakon operacije vid zadržava na nivouna kom je bio i pre operacije, i da se operacija radi da bi se sprečio dalji gubitak vida. Nekoliko dana nakon operacije vid može biti smanjen, ali se nakon toga vraća na stepen pre zahvata.

Doc dr Jasmina Đorđević-Jocić – Oftalmolog

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.