fbpx

Stacionar za produženu negu i lečenje


Stacionar za produženu negu i lečenje je potpuno novi, namenski gradjeni objekat, površine 1200 m2, sa velikim prilazom, sa kapacitetom 50 bolesnika, u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, sa klimatizacijom, tv, liftom, kao i sa 5 postelja u PIN ( poluintenzivna nega ) za smeštaj najtežih bolesnika, opservaciju ili postoperativnu produženu negu.

Klijenti imaju smeštaj, tri glavana obroka i dve užine, sa mogućnošću ishrane namenjene posebnim kategorijama bolesnika / dijabetičari, srčani i nefrološki bolesnici, operisani, pacijenti sa malignim bolestima , neurološki bolesnici,.

Takodje, pacijenti imaju sve ono sto se smatra negom, hranjenje, pojenje, pesvlačenje, kupanje, toaleta, sredjivanje veša, šetnja. Pored toga što je posebno bitno, svi pacijenti imaju kompletno medicinsko zbrinjavanje, internistu u Stacionaru pre i popodne, neuropsihijatra, neograničen broj pregleda svih ostalih specijalnosti, neograničen broj laboratorija, ultrazvuka, doplera, rentgena, infuzija, previjanja, obrada rana, katetera., kao i drugih dijagnostičkih procedura kojima raspolaže stacionar i Bolnica.

Takođe, imamo i svoje sanitetsko vozilo za prevoz i najtežih kategorija bolesnika. Primaju se stara i iznemogla lica, nepokretni i polupokretni pacijenti, pacijenti za palijativno zbrinjavanje kao i najteži pacijenti u PIN. Smeštaj i nega za stara i iznemogla lica, pacijente koji boluju od malignih bolesti kao i najtežih nepokretnih bolesnika.

 

 

Novo: Otvoren novi objekat sa vrhunskom hirurgijom i stacionarnim delom sa još 24 nove postelje


Otvoren je novi objekat, površine 920 m2, na adresi Borova 7b ( preko puta postojeće bolnice i stacionara ) sa vrhunskim konforom i opremom, velikim operativnim blokom i hirurškom salom kao i intenzivnom negom čime je u sistemu Bolnica Đorić postignut kvalitet više i značajno proširen dijapazon usluga i operacija koje je moguće izvršiti, sa postoperativnom intenzivnom negom i bolničkim lečenjem.

Takođe, u intenzivnoj nezi je moguće zbrinjavanje i najtežih internističkih i neuroloških bolesnika kao i postoperativna nega i praćenje.

Ukupan broj postelja u Bolnici je 24, od toga 7 u intenzivnoj nezi i ostalih 17 na odeljenju. U sklopu bolnice nalazi se i ambulanta, previjalište, dnevna bolnica sa opservacijom, ultrazvučna dijagnostika kao i mala sala za intervencije. Ukupno sa ovim objektom u sistemu Bolnica Đorić postoje Specijalna Bolnica za oftalmologiju, sada potpuno renovirana i maksimalno opremljena, sa zajedničkom dijagnostikom, multislajs skenerom i kompletnom laboratorijom, zatim specijalna internistička Bolnica (Stacionar br 1) sa poluintenzivnom negom i 45 bolesničkih postelja i novotvorena zgrada, sa kompletnom hirurgijom i intenzivnom negom, Stacionar br.2, tako da ukupan broj postelja u sva tri objekta iznosi 84.

U Stacionaru br.2 je moguće izvršiti veliki broj hirurških intervencija, od onih u lokalu pa do onih najkomplikovanijih u opštoj anesteziji, kao i laparaskopskih operacija. Navedene operacije izvodi vrhunski tim stručnjaka, profesora Univerziteta, uz kompletnu preoperativnu pripremu, dijagnostiku kao i postoperativno praćenje.

 

Takođe, od 12.10.2017 počinje sa radom i nova usluga u okviru sistema Bolnica Đorić: SANITETSKI PREVOZ BOLESNIKA SA PRATNJOM, kako na nivou grada, tako i regiona, cele republike i u inostranstvu.