Lekari

Naš stručni tim

Prof.Dr sci Milan Đorić


Internista - Kardiolog

Pukovnik prim. dr Vekoslav Mitrović


Internista

Prof Dr Milan Višnjić


Specijalista opšte i plastične hirurgije

Pukovnik prim. dr Aleksandar Petković


Hirurg

Prof.Dr Arsić Rade


Internista - Gastroenterolog

Dr Vera Tasić


Oftalmolog

Dr Maja Jocić


Radiolog

Prim Dr Tomislav Vukićević


Internista hematolog

Dr Marko Gmijović


Specijalizant hirurgije

Dr Momčilo Velicković


Lekar na specijalizaciji

Dr Senada Pavlović


Lekar na specijalizaciji

Saradnici i konsultanti

Doc dr Jasmina Đorđević-Jocić - Oftalmolog

Prof dr Miroslav Miško Stojanović - Hirurg

Dr Dejan Janjić - Opšti hirurg

Doc dr Aleksandar Zlatić - Opšti hirurg

Dr Z.Spasić - Dečiji hirurg

Prof dr N.Stojanović - Neurohirurg

Dr Ivan Cvetković - Neurohirurg

Prim. dr Slobodan Lale Veličković-Opšti i vaskularni hirurg

Dr Marko Celar - Grudni hirurg

Dr Slavica Jeremić - Plastični hirurg

Prof dr Milorad Mitković - Ortoped

Primarijus dr Milos Stanojlović - Ortoped

Pukovnik dr Zoran Šćekić - Ortoped

Dr Vlada Savić - Anesteziolog

Dr Zoran Blagojević - Gastroenterolog

Dr Mira Krstić - Ginekolog

Dr Nina Medojević - Urolog

Dr Bratislav Pejić - Urolog

Doc Dr Nenad Govedarević - Hematolog

Dr Predrag Cvetanović - Dermatolog

Prim. dr Miodrag Radovanović - Radiolog

Pukovnik dr Mančić - Radilog

Dr Zlatko Širić - Radiolog

Dr Milan Simić - Radiolog

Dr Dragana Ilić - Radiolog

Dr Aleksandar Bojanović - Radiolog

Dr Milorad Pejčić - Radilog

Dr Tatjana Stojanović - Fizijatar

Dr Ivana Tešanović - Neuropsihijatar

Prim. dr Siniša Ristić - Neuropsihijatar

Pukovnik prim. dr Petar Nikić - Neuropsihijatar