SVE NA JEDNOM MESTU
Sistem specijalnih bolnica DR ĐORIĆ

DOM ZA STARA LICA SA MEDICINSKOM NEGOM

Dom za stara lica sa medicinskom negom

Stacionar za produženu negu i lečenje je namenski građeni objekat, površine 1200m2, sa velikim prilazom, kapacitetom od 50 bolesnika u jednokrevetnim i dvokrevetnim klimatizovanim sobama sa TVom, liftom, kao i sa 5 postelja u PIN ( poluintenzivna nega ) za smeštaj najtežih bolesnika, opservaciju ili postoperativnu produženu negu.

Klijentima su omogućeni udoban smeštaj, tri glavna obroka i dve užine, sa mogućnošću ishrane namenjene posebnim kategorijama bolesnika,  kao što su dijabetičari, srčani i nefrološki bolesnici, specifično operisani pacijenti,neurološki bolesnici, kao i pacijenti sa malignim bolestima.

Pored dosad navedenog, pacijenti dobijaju sve ono sto se smatra negom – hranjenje, pojenje, pesvlačenje, kupanje, toaletu, sređivanje veša (bolničkog ili sopstvenog) i šetnju. Ono što j najvažnije, svi pacijenti imaju omogućeno kompletno medicinsko zbrinjavanje, dežurnog internistu u objektu pre i poslepodne, lekarske vizite dva puta dnevno, pregled neuropsihijatra, neograničen broj pregleda svih ostalih specijalista, neograničen broj laboratorijskih nalaza, dijagnostike ultrazvuka, doplera i rentgena, infuzija, previjanja, obrada rana, plasiranja katetera… 

Ukupan broj postelja u bolnici je 24, od toga 7 u intenzivnoj nezi i ostalih 17 na odeljenju. U sklopu bolnice nalazi se i ambulanta, previjalište, dnevna bolnica sa opservacijom, ultrazvučna dijagnostika kao i mala sala za intervencije. Ukupno sa ovim objektom u sistemu Bolnica Đorić postoje Specijalna Bolnica za oftalmologiju (sada potpuno renovirana i maksimalno opremljena), sa zajedničkom dijagnostikom, multislajs skenerom i kompletnom laboratorijom; postoji i specijalna internistička Bolnica (Stacionar br 1) sa poluintenzivnom negom i 45 bolesničkih postelja; zgrada sa kompletnom hirurgijom i intenzivnom negom (Stacionar br.2),  Stacionar br. 3 sa 12 postelja u velikoj intenzivnoj nezi i 20 postelja odeljenskog tipa, tako da ukupan broj postelja u sva četiri objekta iznosi 104.