Sistem specijalnih bolnica dr Djorić

Bolnica Đorić uspešno radi od 21.juna 2001.god. Nastala je i razvila se iz internističke ordinacije otvorene 1989.god., koja je bila jedna od prvih ordinacija unutar privatne prakse kod nas.

Osnivač ordinacije je prof.dr Luka Đorić – internista. Bolnica je u periodu od osnivanja pa do danas praktično prerasla u Sistem Specijalnih bolnica

Sistem specijalnih bolnica obuhvata:

Specijalne bolnice za internu medicinu sa stacionarima 1 (otvorenim 2013. godine) i 2 (otvorenim 2021. godine), 

 • Specijalne bolnice za opštu hirurgiju (2018.), 
 • Specijalne oftalmološke bolnice sa kabinetom za jednodnevnu hirurgiju oka (2015.), 
 • Stacionara za produženu negu i lečenje, kao i 
 • ambulantno – polikliničkog dela sa dijagnostičkim procedurama.

  Kapacitet

  Trenutno sistem raspolaže sa 104 bolničke postelje, od čega 12 postelja intenzivne nege, 12 poluintenzivne nege i ostalih bolesničkih postelja odeljenskog tipa. Trenutno Sistem ima preko 40 stalno zaposlenih, od čega 11 lekara specijalista, preko 20 tehničara,  negovateljica i bolničara, kao i preko 30 konsultanata i saradnika različitih specijalizacija.

  Sve na jednom mestu!

  Naš uspeh i kvalitet dijagnostike i lečenja dokazuju pacijenti. Do sada je izvršeno vise od 150.000 pregleda pacijenata, urađeno preko 20.000 skener dijagnostika, preko 1500 pregleda magnetnom rezonancom, preko 2000 operacija katarakti i glaukoma, preko 1000 hirurških intervencija, nekoliko stotina pacijenata bolnički lečenih i još mnogo raznovrsnih dijagnostika, pregleda, intervencija i zahvata.