HIPERBARIČNA KOMORA

Veliki broj bolesti i stanja u svojoj osnovi ima nedostatak kiseonika – hipoksiju, a upravo terapija kiseonikom nadoknađuje taj nedostatak.
Hiperbarična komora pomaže kod:
-Srčanih bolesnika
-Plućnih bolesti
-Parkinsonove bolesti
-Stanja posle slogova
-Multipla skleroza
-Autizma
-Hroničnih infekcija
-Intoxikacija
-Opekotina
-Poremećaja cirkulacije sa i bez otvorenih rana
-Dijabetesa
-Gangrena
-Politrauma
-Sindroma hroničnog umora