SVE NA JEDNOM MESTU
Sistem specijalnih bolnica DR ĐORIĆ

INTERNA MEDICINA

Specijalna bolnica za internu medicinu

Specijalna Bolnica za interne bolesti je noseći stub celokupnog sistema i ona pruža osnovu i sigurnost rada svim ostalim granama u okviru sistema.

U 2021 godini otvorena je nova zgrada bolnice sa novim aparatima i uređajima, novim magnetom snage 1,5T i 64 slajsnim skenerom.

Postoji od 2001.god i u njoj je moguće uraditi sve vrste ambulantno – polikliničkih pregleda iz oblasti opšte interne medicine kao i subspecijalističkih internističkih pregleda ( kardilogija, gastrologija, reumatologija, endokrinologija itd. ) . Takodje je moguće uraditi i veliki broj konsultativnih pregleda iz internističke grupe: neurologija, psihijatrija, infektologija, radiologija i slično.

Bolnica je osposobljena za sve vrste dijagnostičkih procedura koje koriste internistički bolesnici kao i bolesnici koji koriste usluge hirurške bolnice, oftalmologije ili im je samo potrebna brza i precizna dijagnostika.

Bolnica vrlo često u svom novoizgradjenom objektu pruža i usluge jednodnevnog ispitivanja kao i modernog i efikasnog bolničkog lecenja.

U okviru jednodnevnog ispitivanja pacijent dobije svu ciljanu i brzu dijagnostiku poćevši od kliničkog pregleda, ekg-a, kompletne laboratorijske dijagnostike, ultrazvuka i doplera, rendgen dijagnostike, endoskopskih procedura sve do multislajs skenera, biopsija, patohistoloških nalaza i sve to u roku od 24h.

Bolnička lečenja se realizuju u zavisnosti od težine pacijenata u stacionaru ili u jedinici poluintezivne nege ili u sobama na odelenju sa maksimalnim komforom ( klima, televizija, kanal po izboru… ).

U bolnici radi sedmoro internista, kao i veliki broj konsultanata.